เวลา  :: ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่จังหวัดแพร่ :: Welcom To Phrae ::

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศบริการ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีเดินรถสายเหนือ หมอชิต ๒ โทร. ๙๓๖-๒๘๕๒–๖๖ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดแพร่ โทร. (๐๕๔) ๕๑๑๒๗๖ website: www.transport.co.th สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการไปจังหวัดแพร่ ได้แก่ บริษัท เชิดชัย ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙, บริษัท แพร่ ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๗๒๐ สาขาแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๓๙๒ และ บริษัท สมบัติ ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๔๙๖, ๐ ๒๙๓๖ ๒๔๙๘ สาขาแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๔๒๑ จากตัวจังหวัดแพร่มีรถประจำทางไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงราย นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม ระยอง เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๐

** เส้นทาง กรุงเทพ-น่าน/กรุงเทพ-ทุ่งช้าง เป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดแพร่
ตารางเดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด (999) กรุงเทพฯ-แพร่
ตารางเดินรถมาตรฐาน 1 (ก) 24 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-แพร่
เส้นทาง
ค่าโดยสาร (บาท)
ระยะทาง (กม.)
ระยะเวลา (ชม.)
เวลาจากกรุงเทพ
เวลาจากทาง แพร่
กรุงเทพ-แพร่
665
555
8.20
20:30|21:00
20:30|20:45
กรุงเทพ-น่าน
810
677
9.20
19:30|20:40
19:00|19:30
 


ตารางเดินรถมาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง กรุงเทพฯ-แพร่
เส้นทาง
ค่าโดยสาร (บาท)
ระยะทาง (กม.)
ระยะเวลา (ชม.)
เวลาจากกรุงเทพ
เวลาปลายทาง แพร่
กรุงเทพ-แพร่
442
555
8.00
22:30
21:00
กรุงเทพ-น่าน
538
677
9.20
08:30|20:30
08:00|18.30
กรุเทพ-ทุ่งช้าง
608
766
11.30
18:30
17:00
ตารางเดินรถมาตรฐาน 2 ปรับอากาศ 2 กรุงเทพฯ-แพร่
เส้นทาง
ค่าโดยสาร (บาท)
ระยะทาง (กม.)
ระยะเวลา (ชม.)
เวลาจากกรุงเทพ
เวลาปลายทาง แพร่
กรุงเทพ-แพร่
351
555
7.00
10:30
18.00
กรุงเทพ-น่าน
469
677
9.30
06:00|07:40
18:20|21:00
18:00|18:30 19:00|19:30
กรุเทพ-ทุ่งช้าง
483
766
11.30
19:20
17:00